EnglishEnglish
Į pradžią Svetainės žemėlapis Rašykite mums
Spausdinti puslapio vidurį
 Pradžia
Apie vrm
Istorija
Veiklos sritys       
Planai                   

 

VRM Medicinos centro Vilniaus filialas

Medicinos centras 

VRM MEDICINOS CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Dainavos g. 5, 01400 Vilnius

Faks. (8 5) 249 7506, el. paštas poliklinika@vrm.lt

Vilniaus filialo vedėja Rita Baltušienė el. paštas: rita.baltusiene@vrm.lt

REGISTRATŪROS tel.:

(8 5) 249 7908, (8 5) 271 8550, (8 5) 271 8505 

 Informacija: (8 686) 88732

<span >MEDICINOS CENTRO VILNIAUS FILIALO DARBO LAIKAS

 I - V nuo 7.00 iki 20.00

 VI - nuo 8.00 iki 15.30 

Šeštadieniais budinčio gydytojo paslaugos teikiamos 111 kab.

gydytojas odontologas priima nuo 8.00 iki 13.00 val. 202 kab.

<span ><span ><span >BUDINČIOJO GYDYTOJO TARNYBA    
<span ><span ><span >Centro poliklinikos BUDINČIOJO GYDYTOJO TARNYBA teikia paslaugas pasibaigus poliklinikos darbo laikui iki darbo pradžios t.y. nuo 20.00 iki 7.00 val., o taip pat visą parą poilsio ir švenčių dienomis.
<span >Adresas:<span ><span >Pylimo g. 3 (centrinis įėjimas)

<span >VISUS ATĖJUSIUS PRAŠOME NAUDOTIS EILIŲ REGULIAVIMO TERMINALU

<span ><span >Kab. 105, tel. (8 5) 251 4063<span >

<span ><span >

<span >INFORMACIJA DĖL MOKAMŲ TYRIMŲ, ASMENIŠKAI PAGEIDAUJANT

<span >KVIEČIAME PROFILAKTIŠKAI PASITIKTINTI SVEIKATĄ VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMUI GAUTI

<span >( AR KEISTI ) IR ŠAUNAMAJAM GINKLUI TURĖTI

<span >Pažymos išduodamos per 1-2 dienas

 Odontologinei pagalbai registruotis pas gydytoją galima kiekvieną dieną atvykus į įstaigą arba registratūros telefonais. Negalint atvykti numatytu laiku, prašome iš anksto informuoti registratūros darbuotojus.

2015 metų rugpjūčio mėn. pacientų eilės

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Vilniaus filiale(Dainavos g. 5)

Jau turime koordinatorių !!!

         Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime teigiama, jog koordinatoriai taps ne tik gydytojų pagalbininkais, raginančiais poliklinikos pacientus dalyvauti prevencinėse programose, konsultuojančiais sveikatos draudimo klausimais, bet ir pacientų globėjais.  

<span >           Jie padės lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms gauti reikiamas sveikatos paslaugas, esant poreikiui registruos pacientus pas gydytojus.

            Tikimasi, kad koordinatoriaus veikla sumažins darbo krūvį šeimos gydytojams ir slaugytojams.
Akivaizdžią naudą turėtų pajusti ir pacientai. Padedant koordinatoriams pagerėtų paslaugų prieinamumas ir kokybė, dalyvavimas prevencinėse programose padės anksti diagnozuoti ligas, kurias laiku gydant pasiekiama gerų rezultatų ( 216 kab. tel.nr.: 271 8218).

Vykdydami SAM 2015-05-13 nurodymą Nr. (10.1.2.-422)10-4463, skelbiame Lietuvos įstaigų, kuriose pacientai gali gauti medicininės reabilitacijos paslaugas,

sąrašą

<span >VRM MC VILNIAUS FILIALO VEIKLA

  Gerinti ir nuolatos palaikyti tokią Vidaus reikalų ir kitose statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų sveikatos būklę, kuri atitiktų jiems pavestoms funkcijoms vykdyti keliamus reikalavimus. Užtikrinti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pareigūnams, buvusiems pareigūnams, kitiems teisės aktuose nustatytiems asmenims.

  VRM Medicinos centro Vilniaus filialas yra sudaręs sutarį su Vilniaus teritorine ligonių kasa. Įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos.

<span >Kviečiame prisiregistruoti mūsų įstaigoje ir psichikos sveikatos centre visus pageidaujančius socialiai draustus asmenis !!!

Teikiamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos tiek nuolatiniams Lietuvos gyventojams, tiek užsienio šalių piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių apdraustieji galėtų pasinaudoti šia teise, asmens sveikatos priežiūros įstaigai jie turi pateikti galiojančius asmens tapatybės ir draustumo dokumentus - Europos sveikatos draudimo kortelę arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą, taip pat gali būti pateiktos E 123 arba DA1 pažymos. 

 

<span >Atvykus į registratūrą prašome pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • gimimo liudijimą, kuriame nurodytas asmens kodas;
 • draustumą įrodantį dokumentą;
 • antrinio lygio gydytojai konsultantai pacientus priima su šeimos gydytojo siuntimu.

<span >GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TVARKA

 • Asmuo už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 1 (vieno) lito / 0,29 euro  mokestį.
 • Asmuo, anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 10 (dešimties) litų / 2,90 euro mokestį.
 • Asmuo pasirinkęs PASPĮ, bei konkretų gydytoją, atvyksta į pasirinktos įstaigos registratūrą, užpildo ir pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje" (forma nr.025-025-1/a).
 • Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų.
 • Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ pildo "Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją" (forma nr.025-025-2/a).
 • Pasikeitus asmens tapatybę liudijantiems duomenims arba pasikeitus asmens gyvenamajai vietai - pildoma (forma nr.025-025-1/a).


Vyresnioji slaugytoja tel. 271 8958, 303 kab.,

Socialinis darbuotojas tel. 271 8958, 303 kab.,

Raštinė ir archyvas tel. 271 8263, 301 kab., el.paštas:poliklinika@vrm.lt 

Buhalterija tel. 271 8810

Ūkvedys tel. 271 8898 

 <span >NEMOKAMŲ PASLAUGŲ, PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU DRAUSTIEMS ASMENIMS,

<span > KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS IŠ PSDF BIUDŽETO LĖŠŲ, SĄRAŠAS

<span >1. Laboratorinių tyrimų poreikį ir periodiškumą nustato gydantis gydytojas pagal numatytą gydymo planą ir gydytojo specialisto kompetenciją.

<span >2. Tyrimai atliekami nemokamai visiems prie ASPĮ prisirašiusiems ir privalomuoju sveiklatos draudimu draustiems pacientams:

<span >* Šeimos gydytojo kompetencijai priskiriami: Bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, gliukozės, bendro cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas (asmenims nuo 40 m. amžiaus ar esant šeiminei anamnezei, antsvoriui, sergant endokrininėmis ligomis), CRB  nustatymas, ENG, Kalio kiekio kraujo serume, Na kiekio kraujo serume nustatymas, kreatinino, šlapalo (urea) kiekio nustatymas, gliukozės toleravimo testas, kepenų fermentai (ALAT, ASAT, GGT, ŠF), bendro bilirubino kiekio nustatymas, skydliaukės hormonų (TTH, FT4), PSA (pacientams po prostatektomijos), mikroalbuminurijos, geležies kiekio kraujyje nustatymas. krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimą (-us) ir (ar) kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymo tyrimą asmenims, kuriems paskirta planinė operacija.

<span >** Vykdant Prevencines programas: Trigliceridų, DTL, MTL koncentracijos nustatymas (kardiologo kompetencija), IFOBT, Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas (ginekologo kompetencija), PSA.

<span >Glikolizinto hemoglobino (HbA1c) nustatymas sergantiems CD,vartojantiems orfariną krešėjimo sistemos rodiklių nustatymas (SPA, INR, APTT), Šlapimo pasėlis rankiniu būdu su antibiotikograma (nėščiosioms), Vaikams pirmą kartą gyvenime ruošiamiems į ugdymo instituciją – kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas.

<span >*** Antrinio lygio specialisto konsultacija, pateikus šeimos gydytojo siuntimą (forma nr. 027/a). Apsilankymo pas gydytoją specialistą metu atliekami pagal šio gydytojo specialisto kompetenciją pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai. Už gydytojo specialisto skirtus tyrimus pacientui mokėti nereikia, nes už specialistų suteiktas konsultacijas apmoka Ligonių kasa patvirtintomis bazinėmis kainomis.

<span >Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms paslaugomsturi teisę duoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, o brangiesiems tyrimams (KT, MR) – tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.


<span >SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS YRA MOKAMOS, KAI:

 • pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, o paslauga nepriskiriama būtinajai pagalbai;

 • pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo pats kreipiasi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą arba į Medicinos centro Vilniaus filialą;

 • sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams;

 • pacientas nori gauti sveikatos priežiūros paslaugą greičiau, negu ji paskirta;

 • Medicinos centras yra išnaudojęs lėšas, numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, paslaugų, kurių pageidauja pacientas, apmokėjimui;

 • gyventojai gauna odontologijos paslaugas ir moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones;

 • už dantų protezavimą, sveikatos tikrinimą vykstant į užsienį, norint gauti ginklą bei vairuotojų ir aviatorių pažymėjimus, atliekant ankstyvą nėštumo diagnozavimą šlapimo tyrimu bei kitais teisės aktais reglamentuotais atvejais;

 • Medicinos centro Vilniaus filiale pirminei asmens sveikatos priežiūrai neregistruoti asmenys profilaktinių tikrinimų metu apmoka visas gydytojų konsultacijas bei atliktus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus pagal kainyną;

 • jei pacientui reikalinga suteikti kitas, į mokamų paslaugų kainyną neįtrauktas paslaugas, jos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 (Žin., 1996, Nr. 35-892) ir 1999-07-30 įsakymu Nr. 357  (Žin., 1999, Nr. 67-2175), yra apskaičiuojamos reikalingos suteikti paslaugos bazinę kainą dauginant iš koeficiento 1,25.

 • už mokamus tyrimus (kainą sudaro ėminys ir tyrimo atlikimas) ir paslaugas mokama KASOJE, 3 aukšte ( galima atsiskaityti grynais pinigais ir kortele); 

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS 

DĖL MEDICINOS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNO PAPILDYMO

<span ><span >VALSTYBINĖS SVEIKATOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

Kviečiame prisirašiusius prie VRM Medicinos centro Vilniaus filialo

 ir draustus privalomuoju sveikatos draudimu pacientus nemokamai dalyvauti programose:

 1. <span ><span >Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa (6-14 m. amžiaus vaikams)
 2. <span >Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa (25-60 m. amžiaus moterims)
 3. <span >Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa (50-69 m. amžiaus moterims)
 4. <span >Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa (atliekama 50-65 m. amžiaus moterims ir 40-55 m. amžiaus vyrams)
 5. <span >Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (50-74 m. amžiaus pacientams)
 6. <span >Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (50-75 m. amžiaus vyrams)

<span >GERBIAMI PACIENTAI, 

<span >Ar žinote, kad Jūs turite šias teises:

1. Pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.

2. Pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą.

3. Teisę į pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

4. Turėti atstovą bendravimui su medicina.

5. Žinoti apie:

 • teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas;
 • sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas, profesinę kvalifikaciją);
 • savo sveikatos būklę;
 • savo diagnozę;
 • tyrimo ir gydymo būdus, jų riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę bei pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.

6. Nežinoti apie:

 • savo sveikatos būklę;
 • savo diagnozę;
 • tyrimo ir gydymo būdus, jų riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę bei pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.

7. Susipažinti su savo medicinos dokumentais, gauti jų kopijas, diagnozės ir gydymo aprašymus.

8. Reikalauti paaiškinti įrašų medicinos dokumentuose prasmę.

9. Pagrįstai reikalauti koreguoti netikslius, neteisingus duomenis savo medicinos dokumentuose.

10. Teisę į savo, kaip paciento, duomenų konfidencialumą.

11. Teisę į sveikatos priežiūrą, neatskleidžiant Jūsų tapatybės.

12. Išreikšti sutikimą dėl siūlomų sveikatos priežiūros paslaugų arba jų atsisakyti.

13. Teisę į žalos atlyginimą.

14. Teisę skųstis. 

<span >Ar žinote, kad Jūs turite šias pareigas:<span > 

1. Pasirašytinai susipažinti su jam pateiktais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
2. Rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais. 

3. Norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejais.

4. Pacientas, kiek įstengdamas, turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas. 

5. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti pasirašytinai.

6. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą. 

7. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

8. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.  

 <span >PIRMINĖ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Piminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia apylinkų šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytoja, vaikų ligų gydytoja, chirurgai, akušeriai ginekologai, psichiatrai, gydytojai odontologai.

<span >Šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojai:

<span >I apylinkė: A. Šimanskaitė 210 kab. (8 5) 271 8658;

<span >II apylinkė: G. Mereckas 206 kab. (8 5) 271 8685;

<span >III apylinkė: V. Jasiūnienė 212 kab. (8 5) 271 8456;

<span >IV apylinkė: E. Mirzojan 305 kab. (8 5) 271 8271;

<span >VI apylinkė: V. Zacharas 204 kab. (8 5) 271 8846;

<span >VII apylinkė: R. Baranauskienė 208 kab. (8 5) 271 8324;

<span >VIII apylinkė: R. Bugenytė 205 kab. (8 5) 271 8835;

<span >IX apylinkė: A. Naginienė 211 kab. (8 5) 271 8494;

<span >X apylinkė: J. Kostickaja 215 kab. (8 5) 271 8687;

<span >XI apylinkė: A.Vaitekėnaitė 207 kab. (8 5) 271 8261;

<span ><strong >XIII apylinkė: D. Adomaitienė 310 kab. (8 5) 271 8407;

<span ><strong >Chirurgai:

 V. Jasiūnas, A. Marcinonytė 104 kab. tel. (8 5) 271 8268

 <strong >Psichiatrai:

I. Averjanova, J. Ragelienė 106 kab. tel. (8 5) 271 8589

<span ><span >Psichologai:

M. Staliūnienė 111 kab. tel. (8 5) 271 8357

<span ><span >Ginekologai:

K. Kalinauskis, L. Čulkova, E. Gabrėnienė  317 kab. tel. (8 5) 271 8252

<span >Odontologijos sk. vedėja A.V. Chšanauskienė 201 kab. (8 5) 271 8937

Gydytojai odontologai  202 kab. (8 5) 271 8293, (8 5) 271 8236, mob.(+370) 659 91425

<span >Ortopedinės odontologijos skyrius  -  Teikia dantų protezavimo paslaugas

Konsultacijos ir registracija tel. (8 5) 271 8231

<strong >Dermatovenerologas:

V. Jackienė  203 kab. tel. (8 5) 271 8279

<span >ANTRINĖ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikia aukštos kvalifikacijos gydytojai specialistai: endokrinologas, kardiologas, neurologas, otorinolaringologas, oftalmologas, urologas, ortopedas traumatologas, radiologas, echoskopuotojas, endoskopuotojas ir kiti specialistai.

Endokrinologas:

D. Skuodytė 315 kab. - (8 5) 271 8200; G. Apanel  206 kab. - (8 5) 271 8685;

Vidaus ligų gydytojas 205 kab.:

R. Keina - (8 5) 271 8846; 

Kardiologas 109 kab.:

A. Stonienė - (8 5) 271 8774;

Pulmonologas 111 kab.:

A. Šlamaitė - (8 5) 271 8357;

Oftalmologas 314 kab.:

<span >L. Sotnikova, O.Čereškienė - (8 5) 271 8718;

Otorinolaringologas 308 kab.:

R. Strazdas, T. Malikėnienė - (8 5) 271 8289;

Neurologas 311 kab.:

V. Skripkiūnienė - (8 5) 271 8758;

Urologas 315 kab.:

J. Snukiškis, Ž. Karvelis - (8 5) 271 8200;

Endoskopuotojas (Medicinos centras, Žygimantų g. 8):

R. Normantas - (8 5) 271 8219;

Ortopedas traumatologas 104 kab.:

R. Grigaliūnas, A. Marcinonytė - (8 5) 271 8268;

<span >Diagnostikos kabinetai:

Radiologinės diagnostikos kabinetas 115 kab. - (8 5) 271 8384;

Gyd.V.Rapšys

<span >Klinikinės fiziologijos kabinetas 110 kab. - (8 5) 271 8767;

Echoskopija 315 kab. - (8 5) 271 8200;

Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas 217 kab. - (8 5) 271 8307;

Gyd.J.Rapšienė

Kineziterapija 014 - (8 5) 271 8993;

Masažas 112 kab. - (8 5) 271 8970;

Procedūrų kabinetas 214 kab.  - (8 5) 271 8793;

Ėminių kabinetas - 001.

<span >IMUNOPROFILAKTIKA

 • Vakcinacijos vykdomos procedūrų kabinete Nr. 214 (tel. (8 5) 271 8793);
 • Vakcinacijos įrašas atliekamas asmens medicininėje knygelėje (sveikatos pase) forma nr.048/a, po gydytojo apžiūros;

<span >KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ PASŲ IŠDAVIMAS

<span >Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami pirmame aukšte prie registratūros. Prašome kreiptis į registratūros darbuotojus.

P. 8.00 - 12.00; 14.00 - 19.00 val.

A. 8.00 - 12.00; 14.00 - 19.00 val.

T. 8.00 - 12.00; 14.00 - 19.00 val.

K. 8.00 - 12.00; 14.00 - 19.00 val.

P. 8.00 - 12.00; 14.00 - 19.00 val.

KVP išdavimo tvarka:

 • Komensuojamųjų vaistų pasas - tai griežtos apskaitos dokumentas. Jis skirtas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis yra kompensuojamos apdraustiesiems asmenims. Asmuo gali turėti tik vieną galiojantį KVP; 
 • Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • KVP apdraustojo vardu gali paimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka grąžinus senąjį ir sumokėjus KVP keitimo mokestį  1 euras;
 • Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo, naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį 14 eurų;
 • telefonas pasiteiravimui (8 5) 271 8879;

Skaitykite : KORUPCIJOS PREVENCIJA. <span >ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Už informacijos tvarkymą atsakinga: 

R. Jančienė, tel. (8 5) 271 8787; el.paštas: ruta.janciene@vrm.lt


Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-12 12:44:58

Vidaus reikalų ministras
Saulius Skvernelis
 
Biografija
  Darbotvarkė 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2012-01-19
Iš viso apsilankė:
3897646
Šiandien apsilankė:
5321
Dabar naršo:
25