EnglishEnglish
Į pradžią Svetainės žemėlapis Rašykite mums
Spausdinti puslapio vidurį
 Pradžia

Informacija asmenims, gaunantiems pareigūnų ir karių valstybines pensijas

Informuojame, kad pagal Valstybinių pensijų įstatymo (Žin.,1994, Nr. 101-2018) 3 straipsnio 3 dalį nuo 2010 m. sausio 1 d. valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio.

Pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą (Žin., 2009, Nr. 152-6820) (toliau – laikinasis įstatymas) nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. yra perskaičiuojamos ir mažinamos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos (toliau – pensijos).

Pensijos, kurios su valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu (toliau – bazinis priedas) (jeigu bazinis priedas mokamas) neviršija ribinio dydžio – 650 Lt, NEMAŽINAMOS.

Tačiau ribinis dydis (650 Lt) NETAIKOMAS asmenims, kurie „Sodroje“ gauna senatvės, netekto darbingumo pensijas, taip pat gaunantiems valstybines našlių ir našlaičių pensijas. Šiems asmenims pensijos perskaičiuojamos pagal laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę.

Pensijos (jei mokamas bazinis priedas – kartu su šiuo priedu), kurios viršija 650 Lt, perskaičiuojamos pagal laikinojo įstatymo 1 priede nurodytą formulę.

Pensijų mažinimo skaičiuoklė (pagal 1 priedą)

Pensijų gavėjams, TURINTIEMS DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ (t. y. dirbantiesiems), pagal laikinojo įstatymo 1 priedą perskaičiuotos pensijos perskaičiuojamos d a r  k a r t ą pagal laikinojo įstatymo 2 priede nurodytą formulę.

Nuo 2010 m. kovo 1 d. įsigaliojo laikinojo įstatymo pataisa (Žin., 2010, Nr. 23-1070), pagal kurią, kai pensija mokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiama į u ž  p r a e i t o mėnesio draudžiamąsias pajamas. Jeigu asmens, turinčio draudžiamųjų pajamų , pensija neviršija 650 Lt, ji perskaičiuojama tik v i e n ą  k a r t ą, taikant laikinojo įstatymo 2 priede nurodytą formulę.

Pensijų mažinimo skaičiuoklė, turintiems draudžiamųjų pajamų (pagal 2 priedą)

Asmenims, kurie verčiasi individualia veikla (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariai, individualiųjų įmonių savininkai, turintys verslo liudijimą ir kt.) taip pat ūkininkams ir jų partneriams pagal laikinojo įstatymo 1 priedą perskaičiuota pensija d a r  k a r t ą mažinama 50 procentų, atsižvelgiant į t o  m ė n e s i o, u ž  k u r į  m o k a m a pensija, statusą.

Informuojame, kad pensija mokama už praėjusį mėnesį pensiją mokančių institucijų nustatyta tvarka iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.

KONTAKTAI 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2012-09-04 15:02:43