EnglishEnglish
Į pradžią Svetainės žemėlapis Rašykite mums
Spausdinti puslapio vidurį
 Pradžia
Apie vrm
Istorija
Veiklos sritys       
Planai                   
 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

 Nuostatai  | Administracija | Stacionaras | Centrinė medicinos ekspertizės komisija |
Konsultacinė poliklinika Vilniaus filialas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

Žygimantų g. 8, Vilnius

Administracija tel. (8 5) 262 7084, faks. (8 5) 262 6754

A.s. LT51 7300 0100 0245 5566, AB banke „Swedbank"

banko kodas 73000

El. paštas ligonine@vrm.lt

Centrinės medicinos ekspertizės komisijos registratūra (8 5) 271 8243; (8 5) 271 7052

Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius tel. (8 5) 271 7001

Konsultacinės poliklinikos registratūra (8 5) 271 7028

Pagrindinis Medicinos centro veiklos tikslas yra gerinti ir nuolatos palaikyti Vidaus reikalų ministerijos ir kitose statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų sveikatos būklę, kad ji atitiktų  pavestoms funkcijoms vykdyti keliamus reikalavimus, bei užtikrinti ambulatorinį ir stacionarinį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Vidaus reikalų sistemos pensininkams, kitiems teisės aktuose nustatytiems asmenims. Pareigūnams gali būti atliekamas profilaktinis sveikatos patikrinimas, jei bus pateiktas pareigūno sveikatos pasas, kuriame bus įrašyti šie duomenys: sveikatos būklės reikalavimų skiltis, vidaus tarnybos stažas (metais), galimos profesinės rizikos veiksniai (tame tarpe metinės apšvitos dozės) ir ar pareigūno tarnyba yra susijusi su darbu naktį ir pamaininiu darbu.

Į viršų 

Administracija

Direktorius  Eugenijus Ragelis, tel. (8 5) 262 7084

Pavaduotojas medicinai Vytautas Dringelis, tel. (8 5) 271 7116

Pavaduotojas infrastruktūrai Valentas Levickas, tel. (8 5) 271 7007

Vyriausioji buhalterė Janina Jarmolo, tel. (8 5) 271 8657  
 

Medicinos centro veiklos planai  

Korupcijos_prevencijos_programos_2014_m_planas.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planas 2014 metams

Medicinos centro finansinės ataskaitos:  

1. Finansinės ataskaitos

2014m_III_ketv_finansine_ataskaita.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2014 metų III ketvirčio finansinė ataskaita

2014m_II_ketv_finansine_ataskaita.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2014 metų II ketvirčio finansinė ataskaita

2014m_I_ketv_finansine_ataskaita.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2014 metų I ketvirčio finansinė ataskaita

2013m_finansine_ataskaita.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2013 metų finansinė ataskaita

2012m_finansine_ataskaita.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2012 metų finansinė ataskaita

2011m_finansine_ataskaita.pdf
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2011 metų finansinė ataskaita

2. Sąmatos vykdymo ataskaitos

2014_m_biudzeto_islaidu_samatos_vykdymo_ataskaita.pdf 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2014 metų  biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014_m_III_ketv_biudzeto_islaidu_samatos_vykdymo_ataskaita.pdf 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2014 metų III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014_m_II_ketv_biudzeto_islaidu_samatos_vykdymo_ataskaita.pdf 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2014 metų II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014_m_I_ketv_biudzeto_islaidu_samatos_vykdymo_ataskaita.pdf 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2014 metų I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013_m_biudzeto_islaidu_samatos_vykdymo_ataskaita.pdf 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2013 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita


 Į viršų   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis 

Medicinos centro veklos ataskaitos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2014 metų veiklos ataskaita

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 2013 metų veiklos ataskaita

Medicinos centro mokamų paslaugų kainynas

Medicinos centro mokamų paslaugų kainynas 

 Stacionaras

1. Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius tel. (8 5) 271 7001, skyriaus vedėja Laimutė Juselienė, tel. (8 5) 271 7055

Skyriuje teikiama būtinoji medicinos pagalba visą parą, vykdoma pacientų hospitalizacija į skyrius, esant reikalui atliekami laboratoriniai, rentgeniniai, klinikinės fiziologijos ir kiti tyrimai.

2. Vidaus ligų skyrius tel. (8 5) 271 7051,  skyriaus vedėja Irena Žukauskienė, tel. (8 5) 271 7021

Skyriuje gydomi pacientai, sergantys kardiologinėmis, pulmonologinėmis, gastroenterologinėmis, artrologinėmis, endokrinologinėmis ligomis, taikomas medikamentinis ir dietinis gydymas, reabilitacinės priemonės.

3. Neurologijos skyrius tel. (8 5) 271 7095, skyriaus vedėja Loreta Račkauskienė, tel. (8 5) 271 7049

Skyriuje gydomi neurologinėmis ligomis, demielinizuojančiais susirgimais, epilepsija, stuburo, periferinės nervų sistemos ligomis, galvos smegenų kraujotakos sutrikimais sergantys pacientai. Taikomas medikamentinis ir I etapo reabilitacinis gydymas.

4. Medicininės reabilitacijos skyrius tel. (8 5) 271 7093, skyriaus vedėja Dalia Mečkauskienė, tel. (8 5) 271 7090

Medicininės reabilitacijos skyriuje taikomos medicininės reabilitacijos ir psichoterapijos paslaugos tikslu atstatyti dėl ligų, traumų, kitų sveikatos sutrikimų arba dėl tarnyboje patirto ypatingo streso pažeistų  pareigūnų tinkamumą tolimesnei tarnybai. Patogiai ir moderniai įrengtuose kabinetuose taikomos gydymo procedūros: kineziterapija, fizioterapija, balneoterapija, masažas, psichoterapija, ergoterapija.

5. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius tel. (8 5) 271 7054, skyriaus vedėja Vida Kliukienė, tel. (8 5) 271 7034

Skyriuje gydomi ligoniai, turintys ūmių organizmo sistemų funkcijų sutrikimų, jiems taikomas gyvybinių funkcijų stebėjimas, aktyvus medikamentinis ir aparatinis gyvybinių funkcijų palaikymas, esant reikalui teikiamos specialistų konsultacijas.

6. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius tel. (8 5) 271 7085, skyriaus vedėja Aldona Peželienė, tel. (8 5) 271 7090

Skyriuje teikiamos gydymo, slaugos, atstatomosios paslaugos Vilniaus miesto gyventojams sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems, kai yra netikslingas gydymas aukštesniojo lygio skyriuose bei reabilitacija specializuotuose skyriuose.

Į viršų

  Centrinė medicinos ekspertizės komisija

Kontaktinis numeris (8 5) 271 8801

Siekdami racionalizuoti Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau - CMEK) veiklą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (toliau VRM Medicinos centras) informuoja, kad nuo 2009-02-01 d. įdiegiama asmenų registracija specializuotajai medicininei ekspertizei VRM Medicinos centro Centrinėje medicininės ekspertizės komisijoje internetu. Asmenys, siunčiami į CMEK nuo 2009-02-01 d., turi iš anksto užsiregistruoti (gali užregistruoti ir personalo tarnybos), internetiniame tinklapyje adresu: https://cmek.vrm.lt . Pareigūnai, turintys nedarbingumo pažymėjimą ir siunčiami į ekspertizę dėl tinkamumo tolesnei vidaus tarnybai, priimami be išankstinės registracijos rytais, nuo 7 iki 10 val.

Šioje internetinėje sistemoje personalo tarnybos bei asmuo galės sužinoti specializuotosios medicininės ekspertizės (toliau - SME) rezultatą: ar ji yra neužbaigta ar jau užbaigta, ir yra priimtas spendimas, kad asmuo yra tinkamas (netinkamas) vidaus tarnybai pagal tam tikrą sąvado skiltį. Jei pareigūnas buvo komisijoje dėl sužalojimo sunkumo laipsnio nustatymo, sistema parodys komisijos sprendimą apie tai, kokiam sužalojimo sunkumo laipsniui yra priskirtas sužalojimas ar kad sužalojimo sunkumo laipsnis vertintas nebuvo. Tokiu atveju būtina žinoti tiriamojo asmens kodą bei turėti CMEK registracijos numerį, kuris bus išduodamas CMEK registratūroje kiekvienam asmeniškai.

SME spendimai yra surašomi į pažymas, kurios galioja 6 mėn., nepriklausomai nuo vidaus tarnybos pobūdžio, todėl po sprendimo priėmimo sistema 6 mėn. asmens neregistruos, bet pateiks informaciją, kad šis asmuo komisijoje jau yra vertintas.

Sistema taip pat neregistruos asmenų, jau užsiregistravusių sistemoje. Tokiu atveju sistema praneš, kad asmuo SME yra užregistruotas ir pakartotinai leis jį užregistruoti tik po trijų mėnesių. Jeigu personalo tarnyba ar asmuo norės pakeisti ekspertizės dieną, tai asmuo visų pirma turės būti išregistruotas senąją data ir priregistruojamas iš naujo naująją. Registruojantis sistema parodys laisvų dienų datas ir vietų skaičių.

VRM Medicinos centras tikisi glaudaus bendradarbiavimo pradedant įgyvendinti kompiuterinę registraciją SME, kad galėtų ir toliau tobulinti šios sistemos funkcionavimą.

Iš anksto užregistruotas asmuo ekspertizei, paskirtą dieną privalo atvykti į CMEK 7 val. į 314 kabinetą (registratūra). Tiriamuosius lydintys asmenys į CMEK neįleidžiami.

Informuojame Jus, kad specializuotoji medicininė ekspertizė trunka 2 dienas, būtina turėti rašymo priemonę.

Vertinant tai, kad asmenys į CMEK atvyksta neturėdami visų būtinų dokumentų ir dėl to specializuotoji medicininė ekspertizė užtrunka ilgesnį laiką, dar kartą primename, kad asmuo atvykęs į CMEK privalo pateikti:

1. personalo tarnybos išduotą siuntimą medicininei ekspertizei (surašytas vadovaujantis 2008-08-05 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-299). Siuntimas naujai priimamajam galioja 90 kalendorinių dienų, pareigūnui – 30 kalendorinių dienų;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu, pareigūnui - būtina pateikti Pareigūno pažymėjimą;

3. dokumentą (šauktinio liudijimą, karinį bilietą), patvirtinantį asmens karinės prievolės atlikimą; (tik naujai priimamiesiems)

4. BŪTINA PATEIKTI asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją (medicininės apskaitos forma Nr. 025/a, nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše) (toliau – medicininės apskaitos forma) iš Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka jų pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (šeimos arba vidaus ligų gydytojo) už laikotarpį nuo paskutinės CMEK atliktos ekspertizės;

5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka jų pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro išduotą medicininį pažymėjimą (medicininės apskaitos forma Nr. 046/a) patvirtinantį, kad nėra jame įregistruotas, arba medicinos dokumentų išrašą (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie jame gautas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

6. medicininį pažymėjimą (medicininės apskaitos forma Nr. 046/a), patvirtinantį, kad dėl priklausomybės ligų nėra įregistruotas priklausomybės ligų centre (kabinete) ar jų pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre, arba medicinos dokumentų išrašą (medicininės apskaitos forma Nr. 027/a) apie jame gautas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

7. asmens sveikatos priežiūros įstaigų: odos ir veneros ligų, ftiziatro išduotą medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a ar jei buvo gydomas forma Nr. 027/a);

8. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atliktų laboratorinių ir funkcinės diagnostikos tyrimų duomenis arba patvirtintas jų kopijas (vertinami ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki ekspertizės pirmos dienos atlikti laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ir ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atlikta krūtinės ląstos apžvalginė rentgenograma (fluorograma):

8.1. bendrą kraujo tyrimą;

8.2. gliukozės kiekį kraujyje;

8.3. bendrą šlapimo tyrimą;

8.4. krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos (fluorogramos) aprašymą;

8.5. imunologinį tyrimą dėl ŽIV infekcijos, sifilio (RPR) naujiems priimamiesiems;

8.6. dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiogramą ramybėje;

8.7. tepinėlį iš gimdos kaklelio bei šlaplės dėl gonorėjos;

8.8. naujai priimamieji, arba stojantieji į vidaus reikalų sistemos (toliau VRS) mokymo įstaigas, kuriems taikoma Sąvado I-a skiltis gali (rekomenduojama) pristatyti elektrokardiogramą su fizinio krūvio mėginiu (VEM - veloergometrija). Tokiu atveju sutrumpės jų ekspertizės trukmė. Taip pat informuojame, kad naujai priimamiesiems, arba stojantiesiems į vidaus reikalų sistemos mokymo įstaigas, kuriems keliami papildomi reikalavimai vertinant sveikatos būklę, gali būti atliekami papildomi laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai, už kurių atlikimui panaudotas priemones reikės užsimokėti.

8.9. siunčiant kursantą ar pareigūną dėl tinkamumo tolesnei tarnybai, kai šiam iki maksimalių nedarbingumo terminų yra likę 10 dienų, būtina pridėti informaciją apie asmens laikinojo nedarbingumo trukmę (nurodomi visi laikino nedarbingumo laikotarpiai) per paskutinius 12 mėnesių, nurodant keturženklius kodus pagal TLK-10.

8.10. siunčiant ekspertizei kursantą ar pareigūną su galimais psichikos sutrikimais, centrinės nervų sistemos susirgimais, prie siuntimo pridedama tarnybinė kursanto ar pareigūno charakteristika.

8.11. Siuntime turi būti nurodyti tiriamųjų duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, nuolatinė (deklaruotoji) gyvenamoji vieta) ekspertizės uždavinys (uždaviniai) vienas ar keli ekspertizės pagrindai, nurodyti aprašo 9-12 punktuose ir Sąvado skiltis.

Pareigūnui nepristačius 8.1 – 8.4 punkte išvardintų tyrimų, jie bus atlikti LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre. Pareigūnams imunologinių tyrimų dėl ŽIV infekcijos, sifilio, odos ir veneros ligų, ftiziatro (dėl tuberkuliozės) išduotų medicininių pažymėjimų pristatyti nereikia.

Primename, kad siunčiant ekspertizei pareigūną ar kursantą dėl sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo, prie siuntimo pridedama tarnybinio patikrinimo išvados, surašytos LR vidaus reikalų ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-138 nustatyta tvarka, patvirtinta kopija. Nesant tarnybinio patikrinimo išvados kopijos arba jei tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra pateikti visi privalomi duomenys (tarnybinio patikrinimo išvadoje turi būti nurodyta įvykio esmė, faktinės įvykio aplinkybės, įvykio priežastys ir sąlygos, tarnybinio patikrinimo išvadoje turi būti atsakyta į klausimus ar įvykio metu galėjo atsirasti tokio pobūdžio sveikatos sutrikdymas, koks pareigūno paties neatsargumo laipsnis, ar tarp sveikatos sutrikdymo ir tarnybos yra nustatytas priežastinis ryšys, ar teisės aktų nustatyta tvarka išmokėtina kompensacija), ekspertizė nepradedama. Apie savo sprendimą atsisakyti pradėti ekspertizę dėl šiame punkte nurodytų priežasčių, CMEK informuos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo atsisakyti pradėti ekspertizę priėmimo dienos raštu tą vidaus reikalų įstaigą, kurios siuntimu pareigūnas ar kursantas buvo nusiųstas ekspertizei dėl sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo. Vidaus reikalų įstaigai pateikus trūkstamus dokumentus ar duomenis, ekspertizė pradedama. Vidaus reikalų įstaiga privalo pateikti trūkstamus dokumentus ar duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo CMEK sprendimo atsisakyti pradėti ekspertizę gavimo dienos.

Jeigu pareigūnas ar kursantas siunčiamas ekspertizei dėl sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo, esant įtarimų, kad pareigūnas ar kursantas galėjo būti užkrėstas sunkia liga, tai siuntimas pareigūnui ar kursantui išduodamas nedelsiant. Prie siuntimo turi būti pridėtas vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytas tarnybinis pranešimas, kad pradėtas tarnybinis patikrinimas, su paaiškinimais apie galimas pareigūno ar kursanto infekavimo aplinkybes įvykio metu.

Pažymos dėl tiriamojo galioja 180 kalendorinių dienų nuo jo išdavimo datos, jei nenurodyta kitaip.

CMEK ekspertiniai sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 199, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Ligų sąvadas

Į viršų

  Konsultacinė poliklinika

Vedėja Jūratė Normantienė, tel. (8 5) 271 7297

Registratūra tel. (8 5) 271 7028

Konsultacijų skyriuje  konsultuoja visi II lygio gydytojai specialistai, atliekami rentgenologiniai, endoskopiniai, echoskopiniai, klinikinės fiziologijos ir laboratoriniai tyrimai..

 DĖMESIO!

NUO 2010 METŲ RUGSĖJO 1 D. MEDICINOS CENTRO KAUNO FILIALAS YRA LIKVIDUOTAS

KLAUSIMAIS SUSIJUSIAIS SU AMBULATORINĖMIS LIGOS ISTORIJOMIS PRAŠOME KREIPTIS TELEFONAIS:

837 301166 IR 837 228688

VRM Medicinos centro Odontologijos kabinetas adresu Laisvės al. 24, Kaunas, tęsia veiklą ir teikia gydymo bei protezavimo paslaugas. Vidaus reikalų sistemos pareigūnams ir vidaus reikalų sistemos pensininkams taikomos nuolaidos.

Registracija ir informacija teikiama telefonais:
(8 37) 30 37 18
(8 37) 30 37 02
8 698 20214

Kaip į mus kreiptis

Medicinos centro priėmimo skyriui, konsultacinės poliklinikos bei CMEK registratūrai pacientas pateikia:

 • siuntimą guldymui, specialisto konsultacijai (forma 027/a, 028/a) arba nukreipimą medicininei ekspertizei;
 • asmens dokumentus (pareigūnai pateikia savo tarnybinį pažymėjimą, buvę pareigūnai – pensininko pažymėjimą).
 • Dirbantieji pacientai pateikia socialinio draudimo pažymėjimą.
 • Nedirbantieji pateikia vieną iš šių dokumentų:
  • pensininko pažymėjimą, 
  • invalido pažymėjimą,
  • moksleivio arba studento pažymėjimą,
  • dokumentą, liudijantį asmens priklausomybę valstybės remiamai gyventojų grupei,
  • darbo biržos išduotą pažymėjimą ir kt.    

Pareigūnams bei buvusiems pareigūnams ( iš anksto suderinus telefonu) stacionarinis gydymas, gydytojų specialistų konsultacijos ir medicininė reabilitacija taikoma nemokamai, tereikia turėti gydytojo siuntimą (forma Nr. 027/a). Medicinos centro gydytojai specialistai nemokamai konsultuoja pareigūnus bei buvusius pareigūnus, turinčius sveikatos problemų ir be gydytojo siuntimo. Pacientų pageidavimu centre teikiamos ir mokamos medicinos paslaugos.

Kviečiame apsilankyti ir pajusti gydymo naudą sveikatai.
Visuomet laukiame Jūsų!

 Į viršų

Naudingos nuorodos

Informacija apie euro įvedimą Lietuvoje

 Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-26 08:46:28

Vidaus reikalų ministras
Saulius Skvernelis
 
Biografija
  Darbotvarkė 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2012-01-19
Iš viso apsilankė:
3079388
Šiandien apsilankė:
3497
Dabar naršo:
95